Aktiviteter

 

Skogen och Jorden 2015

2 000 skolbarn fick information om bin och honung. LRF har i många år ordnat med en demonstration för mellanskoleelever i Stockholm kallad Skogen och Jorden i stan. Det brukar vara på Skansen men i år var det på Berga lantbruksgymnasium den 9-11 september. Barnen fick bland annat se hur vallhundar driver kor och hur man tovar ull. De fick dessutom lära sig lite om potatis, mjölk, skogsplantering mm. Från distriktet ställde vi upp med en observationskupa och provsmakning av honung vilket uppskattades av både elever och lärare. Horst Frank från Sundbybergs och Spångaortens bf  hade arrangerat detta. Han deltog också alla tre dagarna med hjälp av olika biodlare de andra dagarna. Om evenemanget upprepas nästa år hoppas jag att flera kan hjälpa till.

Per T