Biodling för barn och ungdomar

Foto:Noemi Nilsson

 

Häng med i bikupan är en broschyr från Biodlarna med bilder och information om bin och livet i en bikupa.

Spännande närkontakt med bin. Information och bilder från Kyrkhamns fältskola

Naturstig
Bilder och 
12 frågor om bin lämpliga att använda vid till exempel en naturstig.