Dragväxter

Frökatalog från Olssons frö

PDF katalog

 

 

Var finns binas mat
I nr 5 av Bitidningen från 2014 finns på sidan 14 en artikel med rubriken Var finns binas mat. I den tar man upp vilka växter man ska plantera för att ge bina de bästa förutsättningarna.

 

Bitidningen finns på biodlarna.se