Distriktaktiviteter 2018

Februari

Öppet hus och Årsmöte

I samband med årsmötet i Stockholms läns biodlardistrikt är alla medlemmar välkomna till Öppet hus med intressanta föredrag, lunch och samvaro. Alla är också välkomna att närvara på årsmötet. Ombuden kommer att kallas särskilt.

Plats: Amorinasalen Sollentuna Bibliotek, Aniaraplatsen 2 Sollentuna

Tid: lördagen 17 februari 2018. Årsmötesförhandlingarna startar 10.00 och beräknas vara avslutade 11.30. Därefter vidtar Öppet hus

Program för Öppet hus
·  11.40 Välkomna

·  Förra årets distriktsresa, Per berättar och visar bilder
Per Thunman

·  Aktuellt från SBR
Lasse Hellander

·  Lunch

·  Jordbruksverkets arbete med föreskrifter om bekämpning av
bisjukdomar
Jackis Lannek

·  Bin med mikrochips
Franz Fischer

·  Biodling i Chile, Noemi visar bilder och berättar
Noemi Nilsson

·  Honungsaromer, information och utdelning av provburkar

·  Introduktion av årets distriktsresa
 Per Thunman

·  Kaffe med lottdragning, och mingel

·  15.00 Avslutning

Anmälan senast 11 februari om du kommer att delta i lunchen till Per Thunman, pgthunman@hotmail.com

Välkomna
Styrelsen

Januari 

Möte med nyvalda styrelseledamöter
15 januari är alla nyvalda ledamöter i föreningarnas styrelse välkomna till en träffa i SV:s lokaler på Östgötagatan 11A. Vi hoppas det ska bli en trevlig kväll då vi får möjlighet att uppmärksammar dem som tagit på sig att ingå i styrelsen. Tanken är att vi ska få möjlighet att talas vid och lära känna varandra och ha lite trevligt. Vi kommer att passa på att informera om sådant vi tycker det är bra att känna till som ny i styrelsen.

Vi startar kl. 18.30 med något att äta och räknar med att sluta kl.21.00.

 

Januari  

Inbjudan till Temakväll – Mjöd och Mölska
Som medlem i SBR och tillhörande Stockholms Biodlardistrikt har vi nöjet inbjuda dig till en temakväll på ämnet Mjöd och Mölska, som även innehåller ett provsmakningspaket om du vill prova hur dessa drycker kan smaka.

Tid och plats:
Nackasalen, Nacka Stadshus, Granitvägen 15, Nacka.

Torsdagen den 18 januari, 18:00-21:30

Program: 18:00

Välkomna – kort inledning

18:10

Programmet börjar med att Johan Pihl, VD på Mjödhamnen berättar och beskriver Mjöd och Mölska samt hur de jobbar på Mjödhamnen.

Ca 19:00

Frågestund kombinerat med fika (kaffe med fralla)

Ca 20:00

Provsmakning. Ett fast paket om 6–7 olika sorters Mjöd och Mölska, varav 2 sorter speciellt framtagna tillsammans med biodlare.

21:15

Avrundning, ytterligare frågor om tid medges

Presentatör:
Johan Pihl, Mjödhamnen

Kostnad:
Närvaro på temakvällen är som sådant fritt, dock krävs anmälan enligt nedan.

Vill man även vara med på provsmakningen så är det ett fast paket om 6-7 sorters Mjöd/Mölska till en kostnad av 150 SEK per person.

Obligatorisk anmälan:
Oavsett du vill vara med på den avslutande provsmakningen eller inte måste du anmäla dig till arrangemanget senast den 15:e Januari 2018, genom att skicka mail med samtliga namn som kommer närvara genom just din anmälan till adress: mrp.fagrell@gmail.com

Vill du, som vi hoppas, också medverka på själva provsmakningen, ska man vara 18 år fyllda samt betala 150 kr per anmäld person, senast den 15:e Januari 2018 till Plusgiro 167790-5

Varmt välkomna till en intressant temakväll om Mjöd och Mölska!

 

Februari 

Årsmöte och Öppet hus 17 februari

Aurorasalen Sollentuna bibliotek, Aniaraplatsen 2, Sollentuna.

10.00 –11.30
Årsmötesförhandlingar

11.40 – 15.00
Öppet hus

Mars

14 mars

Information det nya medlemsregistret för föreningarnas registeransvariga.

Mer info kommer….

Mars 

Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar

22-25 mars

Även i år är Distriktet med på trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar för att informera om bin och biodling.

Vill du vara med i gänget som förbereder vårt deltagande, kontakta Thomas Ullman
thomas.ullman@telia.com

April

17 april Kvalitetsseminarium som riktar sig till föreningarnas kvalitetssamordnare.

Mer info kommer…

Juni

2 juni Distriktsresa till SLU och Linnés Hammarby

Mer info kommer….

 

 

 

Pågående aktiviteter 

Varroaprojektet

Ett projekt för samordnad bekämpning av Varroa inom ett sammanhållet område pågår Projektet startades 2015

Inom projektet genomfördes 2016 och 2017 en sammanhållen sensommarbehandling av samhällen som hade hög förekomst av varroa.

Det är för tidigt att uttala sig om effekterna av en sammanhållen bekämpning, men den kan knappast vara till skada.

Distriksstyrelsen kommer att arbeta för att det sammanhållna geografiska området för samtidig varroa-bekämpning utökas under nästa säsong.

 

 

Vill ni ha besök av Distriktsstyrelsen?

Vi i distriktsstyrelsen har besökt ett antal föreningar och skulle vilja besöka fler.

Vi vill veta mer om hur ni har det ute i föreningarna. För oss är det både lärorikt och trevligt att träffa medlemmar i distriktets föreningar

Kanske skulle ni vilja vet mer om styrelsens arbete och få möjlighet att i ett samtal framföra idéer och synpunkter.

Vi hoppas på att en inbjudna till något av era möten till exempel  föreningsmöte, styrelsemöte, årsmöte eller annan sammankomst. Det brukar vara ett par personer som kommer.

Tycker ni det här är en god ide, kontakta i så fall Ulla Huzell ulla.huzell@gmail.com, tfn 070 638 19 18.