19 maj 2021 – Avläggare på mitt sätt

En föreläsning om att göra avläggare och varför. Per Thunman lotsar oss igenom hur man kan gå till väga i olika situationer. Per säger ”Man kan göra avläggare på många sätt, det här är mitt sätt”. Med tanke på Pers långa erfarenhet kan vi lita på att det är ett bra sätt.

Ta del av Pers föreläsning.