Årsmöte 2024

Det var ett välbesökt och trevligt årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar och intressant information av Karina Tomtlund om de Regionala rådgivarna inom bihälsa. Vi fick även lite ”inside information” om det senaste inom SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund av Pelle Lundblad.

Ulla Huzell, Per Thunman och Pelle Lundblad avtackades efter många år i Distriktsstyrelsen. Per ”dekorerades” även med Biodlarnas guldnål efter att ha varit aktiv i Distriktsstyrelsen i mer än 30 år!

Datum: Den 3 februari, start kl 10.30.
Följande årsmöteshandlingar har mailats till ombuden den 19 januari:

Kallelse ordförande
Kallelse ombud
Kallelse ersättare
Dagordning
Styrelsens förslag
Stämmoordning
Verksamhetsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Valberedningens förslag
Verksamhetplan
Budget 2024
Revisionsberättelse