Anmäl uppställningsplats

Anmälan om uppställningsplats

Foto:Pixabay

Vart tredje år ska alla som har bin anmäla, till länsstyrelsen, var bikuporna är uppställda. Däremellan är det viktigt att anmäla om bina flyttas till en annan plats.

Länk till anmälningsblankett.