Anmäl uppställningsplats

Anmälan om uppställningsplats till Länsstyrelsen

Foto:Pixabay

Från och med nyår (2019) gäller Jordbruksverkets nya föreskrift om bekämpning av sjukdomar och skadegörare på bin. Nu ska man anmäla när man startar eller tar över en biodling. Man ska också inom en vecka anmäla om man flyttar sina bin.

OBS! Endast uppställningsplatser som anmälts under 2018 eller senare finns med på bitillsynsmännens sammanställningar. Det är alltså viktigt att den som missade att göra anmälan före 31 mars 2018 och inte flyttat sina bin sedan dess gör en anmälan till Länsstyrelsen så fort som möjligt.

När det gäller flyttning av bin och bimaterial innebär det att det inte längre krävs tillstånd för flyttning över församlingsgränser. I stället finns skydds- och övervakningsområden. Skyddsområde är ett landområde med tre kilometers radie runt en bigård där Amerikansk yngelröta konstaterats. Övervakningsområde är ett område med tio kilometers radie. När ett utbrott av yngelröta konstaterats kommer det att finnas uppgift om områdenas utbredning på Jordbruksverkets hemsida. För flytt från skydds- och övervakningsområden krävs tillstånd av bitillsynsman.

Här finns info:
Länsstyrelsen
Jordbruksverket