Årsmöten 2014-2019

Årsmöteshandlingar 2019

Ordförande Ulla tackar avgående styrelseledamöter – Peter, Franz och Lena – för fina insatser i styrelsen.
Protokoll från årsmöte
Kallelse till årsmöte
Röstlängd, bilaga 1
Dagordning årsmöte 2019, bilaga 2
Verksamhetsberättelse, bilaga 3
Resultatrapport, bilaga 4a
Balansrapport, bilaga 4b
Revisionsberättelse, bilaga 5
Motion från Södertörns Biodlare, bilaga 6
Yttrande över Södertörns Biodlare, bilaga 7
Valberedningens förslag, bilaga 8
Verksamhetsplan, bilaga 9
Planerade aktiviteter 2019, bilaga 10
Budget 2019, bilaga 11
Motion anmälan om uppställningsplats, bilaga 12
Motion tidsfrister, bilaga 13
Motion angående uppställningsplats – omskriven, bilaga 14

Årsmöteshandlingar 2018

Protokoll årsmöte 2018
Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse  2017
Revisionsrapport 2017
Resultatrapport
Balansrapport
Valberedningens förslag 2018
Styrelsens förslag 2018
Planerade aktiviteter budget 2018
Budget 2018
Styrelsens förslag till Distriktsårsmötet 2018

Årsmöte och Öppet hus 18 februari 2017
Aurorasalen Sollentuna bibliotek, Aniaraplatsen 2, Sollentuna.

Årsmötet 2017 med efterföljande Öppet hus gick av stapeln 18 mars. 58 ombud från 18 av distriktets 19 föreningar deltog i mötet. Glädjande nog hade också en hel del andra medlemmar mött upp.

Om årsmötet kan kort sägas att styrelsen fick ansvarsfrihet, att budget och verksamhetsplan för 2017 godkändes. En ny styrelsemedlem, Lena Hammarberg från Huddinge, valdes in i styrelsen. Omvalda blev Franz Fischer och Peter Fagrell och Ulla Huzell valdes till ordförande.

Årsmötet beslutade att avgiften till distriktet ska vara oförändrat 50 kr och 0 kr för familjemedlemmar och juniormedlemmar. Inte heller arvodet till styrelseledamöterna ändrades utan ligger kvar på 400 kr per år.

Årsmötet beslutade också att tillstyrka en motion till riksförbundsmötet som innehåller önskemål om att föreningarna ska få information om nya medlemmar. En motion angående sammanhållen insamling och transport av ramar och vax för rengöring kom in alldeles för sent för att kunna behandlas och avvisades därför. Styrelsen anser att det är viktigt att så mycket vax som möjligt tas till vara och föreslog därför att föreningarna ska undersöka intresset inom den egna och närliggande föreningar för gemensam hantering och att distriktets hemsida skulle kunna användas för organisering och information om insamling och transport. Efter en diskussion beslutade årsmötet att styrelsen ska ta fram ett förslag som ska redovisas före hösten.

Under mötet fick styrelsen en del tips och goda råd som de lovade att ta tillvara.

Innan deltagarna i årsmötet skingrades avtackades förre ordförande Bengt Sundbaum som under flera år lagt mycket tid, kraft och engagemang i styrelsearbetet. Han var tyvärr inte närvarande men kommer i annat sammanhang att få en gratifikation.

Under Öppet hus bjöds deltagarna på en redovisning av förra årets distriktsresa till Åland och en presentation av årets resa som kommer att gå till Johan Ingjald i Örebro. Programmet innehöll också en redovisning av resultatet från SLU:s bihälsoundersökning och en rapport från SBR. Efter en bejublat föredrag, av Ingemar Fries, om blommor och bin var det dags att avsluta med en kopp kaffe.

Mellan programpunkterna fanns tid för mingel, provsmakning av sorthonung, att bläddra i böcker och broschyrer men framför allt för umgänge. Till lunch bjöds på rostbiff och potatissallad.

Årsmöteshandlingar 2017

Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse  2016
Revisionsrapport 2016
Resultatrapport
Balansrapport
Valberedningens förslag
Styrelsens förslag 2017
Budget 2017
Styrelsens förslag till Distriktsårsmötet 2017
Protokoll från årsmötet 2017
Protokoll

Årsmöteshandlingar 2016
Årsmötet ägde rum 13 februari i Aurorasalen, Sollentuna bibliotek. På årsmötet deltod 33 ombud från 16 föreningar.

Årsmötet följdes av Öppet hus, där deltog uppskattningsvis 50 personer.Under det öppna huset fick vi lyssna till intressanta föredragMarita Delveret kåserade under rubriken  Vägen,uppdraget och engagemanget. Hon berättade bland annat om den egna biodling, Förbundet och om honung i mat.
Efter en lätt lunch visade Per Thunman bilder och berättade om förra årets distriktsresa till Visingsö. Som en introduktion till årets distriktsresa, som är planerad att gå till Åland, berättade Yngve Påvall berättar om biodling där.
Föredraget som skulle handla om forskning kring bihälsa på SLU utgick på grund av sjukdom.
Mötet avslutades med kaffe och Marita Delverts hembakade semlor. De var naturligtvis sötade med honung i stället för socker.

Protokoll 2016

Röstlängd, Bilaga 1
Dagordning, Bilaga 2
Verksamhetsberättelse, Bilaga 3
Revisionsberättelse, Bilaga 4
Balans- och resultaträkning, Bilaga 5
Styrelsens förslag, Bilaga 6
Valberedningens förslag, Bilaga 7
Verksamhetsplan, Bilaga 8
Budget, Bilaga 9

Årsmöteshandlingar 2015
Protokoll 2015
Röstlängd bilaga 1
Kallelse och förslag till verksamhet under 2015 bilaga 2
Dagordning bilaga 3
Verksamhetsberättelse bilaga 4 och 5
Revisionsberättelse bilaga 6Valberedningens förslag bilaga 7
Budget bilaga 8

Årsmöteshandlingar 2014
Protokoll  2014
Kallelse och förslag till verksamhet 2014
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2013
Resultat och balansräkning (flik 1) Budgetförslag (flik 2)
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Presentation av den föreslagna styrelsen