Årsmöte 2022

Datum: Den 5 februari, start kl 11.00. Vi öppnar för inloggning kl 10.30.
Distriktets årsmöte kommer att hållas digitalt via Zoom. I Nyhetsbrev 1, 2022, finns instruktioner för installation och uppdatering av Zoom.

Följande årsmöteshandlingar har mailats till ombuden den 20 januari:

(Röstlängd – ej utsänd)

Protokoll
1 Kallelse
2 Dagordning
3 Verksamhetsberättelse 2021
4 Resultatrapport
5 Balansrapport
6 Styrelsens förslag
7 Budget
8 Verksamhet 2022
9 Motion från Sigtunaortens biodlarförening
10 Revisionsberättelse
11 Valberedningens förslag