Om oss

OBS! Föreläsningen ”Att vara mentor” den 17 mars är inställd.

I Stockholms läns biodlardistrikt har vi 1577 (per 2019-12-01) medlemmar fördelade på 18 biodlarföreningar. Det är ett stort område med mycket varierat landskap. Både landsbygd och stadsmiljöer är representerade. Biodling bedrivs inom hela vårt område.

Distriktets historia
Stockholms Läns biodlardistrikt är en del av Sveriges Biodlares riksförbund och består av 18 biodlarföreningar som tillsammans har drygt 1 000 medlemmar.

Sveriges biodlares riksförbund (SBR) bildades 1919 genom sammanslagning av Sveriges Allmänna Biodlarförening (SAB) som bildades 1897 och Sveriges Biodlareförening (SB) som startade 1911.

Den första föreningen för biodlingens främjande i Stockholms län verkade mellan 1879 – 1912. Stockholms läns biodlareförbund numera Stockholms läns biodlardistrikt bildades 1915. Stockholms läns biodlareförbund anslöt sig till SBR i samband med att det bildades 1919. I dag finns det 25 distrikt i SBR. Distrikten sammanfaller ofta med länen.

Distriktet leds av en styrelse bestående av sju ordinarie ledamöter.

Målsättning
Biodlarnas uppdrag kan sammanfattas i två punkter:

– att göra det som är bra för biodlarna
– att göra det som är bra för biodlingen

Styrelsen har en vision och ett antal fokuspunkter som bas för sitt arbete

Vision
Alla medlemmar har glädje av att vara med i Biodlarna och har information om och möjlighet att påverka vad som händer i distriktet.

Fokuspunkter
Kompetens
Utbildningar som kompletterar den grundläggande utbildning som föreningarna ansvarar för.
Seminarier och sammankomster för erfarenhetsutbyte.

Kommunikation
Föreningsbesök
Medlemsnyttigt innehåll på hemsidan.
Enkäter
Information från Distriktet som når alla medlemmar.

Nätverk
Nätverk för föreningarnas ansvariga för bihälsa, näringsbiodling, utbildning, avel och kvalitet.

Samverkan
Stöd till föreningar som samverkar och stöttar varandra.
Samarbete med andra distrikt.
Vid behov stötta föreningar som så önskar.
Kontakt med Länsstyrelsen och vid behov andra myndigheter och organisationer
Samverka med Riksförbundet kring aktuella frågor.

Kunskapsspridning
Utåtriktad information
– om biodling, honung och pollineringens betydelse,
– för fortsatt ökning av antalet biodlare och medlemmar i Biodlarna.