Om oss

I Stockholms läns biodlardistrikt har vi ett stort område med mycket varierat landskap där både landsbygd och stadsmiljöer är representerade. Biodling bedrivs inom hela vårt område.

Distriktets historia
Stockholms Läns biodlardistrikt är en del av Sveriges Biodlares riksförbund och består av 17 biodlarföreningar som tillsammans har drygt 1 619 (per 2023-01-29) medlemmar.

Sveriges biodlares riksförbund (SBR) bildades 1919 genom sammanslagning av Sveriges Allmänna Biodlarförening (SAB) som bildades 1897 och Sveriges Biodlareförening (SB) som startade 1911.

Den första föreningen för biodlingens främjande i Stockholms län verkade mellan 1879 – 1912. Stockholms läns biodlareförbund numera Stockholms läns biodlardistrikt bildades 1915. Stockholms läns biodlareförbund anslöt sig till SBR i samband med att det bildades 1919. I dag finns det 25 distrikt i SBR. Distrikten sammanfaller ofta med länen.

Distriktet leds av en styrelse bestående av sju ordinarie ledamöter.

Målsättning
Stockholms Läns Biodlardistrikt ska verka för att underlätta biodling för den lilla trädgårdsbiodlaren genom samordning och utveckling av biodlarföreningarnas arbete inom utbildning, kommunikation, framtagande av lokal produktion av bisamhällen, utveckling av biprodukter och bihälsa. Stockholms Läns Biodlardistrikt ska även arbeta med att påverka kommunerna för att få en positiv bimiljö, samt att öka antalet biodlare i regionen.

Fokuspunkter
Kompetens
Utbildningar som kompletterar den grundläggande utbildning som föreningarna ansvarar för.
Seminarier och sammankomster för erfarenhetsutbyte.

Kommunikation
Föreningsbesök
Medlemsnyttigt innehåll på hemsidan.
Enkäter
Information från Distriktet som når alla medlemmar.

Nätverk
Nätverk för föreningarnas ansvariga för bihälsa, näringsbiodling, utbildning, avel och kvalitet.

Samverkan
Stöd till föreningar som samverkar och stöttar varandra.
Samarbete med andra distrikt.
Vid behov stötta föreningar som så önskar.
Kontakt med Länsstyrelsen och vid behov andra myndigheter och organisationer
Samverka med Riksförbundet kring aktuella frågor.

Kunskapsspridning
Utåtriktad information
– om biodling och övriga biprodukter som t ex honung, vax, pollen, propolis.
– om pollineringen betydelse.
– för fortsatt ökning av antalet biodlare och medlemmar i Biodlarna.