Om oss

I Stockholms läns biodlardistrikt har vi mer än 1000 medlemmar fördelade på 18 biodlarföreningar. Det är ett stort område med mycket varierat landskap. Både landsbygd och stadsmiljöer är representerade. Biodling bedrivs inom hela vårt område.

Distriktets historia
Stockholms Läns biodlardistrikt är en del av Sveriges Biodlares riksförbund och består av 18 biodlarföreningar som tillsammans har drygt 1 000 medlemmar.

Sveriges biodlares riksförbund (SBR) bildades 1919 genom sammanslagning av Sveriges Allmänna Biodlarförening (SAB) som bildades 1897 och Sveriges Biodlareförening (SB) som startade 1911.

Den första föreningen för biodlingens främjande i Stockholms län verkade mellan 1879 – 1912. Stockholms läns biodlareförbund numera Stockholms läns biodlardistrikt bildades 1915. Stockholms läns biodlareförbund anslöt sig till SBR i samband med att det bildades 1919. I dag finns det 25 distrikt i SBR. Distrikten sammanfaller ofta med länen.

Distriktet leds av en styrelse bestående av sju ordinarie ledamöter.