Hjälp med bisvärm

Bisvärm i trädgården!
Har en bisvärm slagit sig ner i din trädgård kommer de med stor sannolikhet från en bikupa i närheten. Den som äger kupan blir oftast tacksam om du ringer så hen kan ta hand om svärmen. Vid alla bikupor ska det finnas uppgift om vem som äger dem och telefonnummer till ägaren.

Det finns en central Svärmtelefon dit du kan ringa:

Vidare har flera av länets biodlarföreningar har ordnat med svärmjour. Under sommaren 2021 har följande personer åtagit sig att vara svärmjour:

Farsta Södertörn Biodlarförening
Noemi Nilsson, (noll)73-648 29 65
Anette Granberg, (noll)70-717 60 22

Lidingö
Pelle Lundblad, (noll)72-560 15 01

Nacka
Per Thunman, (noll)70-931 78 33

Norrtälje
Karl Soukup, (noll)70-5959873
Roar Ersdal, (noll)70-2203970
Christer Nordh, (noll)70-6112253

Sollentuna biodlarförening (Endast i Sollentuna kommun)
Thomas Ullman, (noll)70-735 67 76
Nisse Blomberg, (noll)70-753 49 12

Stockholms Biodlarförening
Johan Jarbrant, (noll)72-011 66 03
Olov Wetterlund, (noll)70-769 39 70
Joachim Petterson, (noll)70 874 56 66
Mats Hellström, (noll)70 359 36 42

Tyresö
Eden Cohen, (noll)76-859 19 95

Vallentuna-Väsby
Per Stenvall, (noll)70 550 03 51.

Att vara svärmfångare har varit och är ett frivilligt uppdrag, varken förening, distrikt eller förbund tvingar någon att vara svärmfångare.

Däremot är det önskvärt att vårt förbund försöker att hjälpa till, när så är möjligt, eftersom allmänheten kan uppfatta svärmar som en olägenhet. Arbetet bygger således på att vi skall upprätthålla ett gott anseende för biodlingen gentemot allmänheten, vilket är viktigt för alla som sysslar med biodling.

Det är samma bedömningar som gäller, nu som tidigare, dvs det är den enskilde svärmfångaren som avgör om svärmen kan infångas med ett rimligt risktagande. Det är således ingen som kräver att våra svärmfångare skall upp på tak eller klättra på höga stegar, dvs riskera sin egen hälsa i dessa åtgärder. Den enskilde svärmfångaren tar dessa beslut, precis som tidigare. Infångade av svärm utgår från den enskildes egna bedömningar, om uppdraget kan utföras eller inte.

När det gäller tvister om vem en svärm tillhör, håller vi precis på och tar fram lämpliga riktlinjer för detta. Här finns det tyvärr ingen modern lagstiftning, utan det som finns går tillbaka till 1700-talet. Vi hoppas dock att kunna ta fram riktlinjer kring detta, vilket är något som vi kommer att informera om så snart vi har detta framme.

I avvaktan på dessa riktlinjer är vår uppmaning att fortsätta i den utsträckning som man gjort tidigare år och att insatserna utgår från svärmfångarens eget omdöme.