Hjälp med bisvärm

Bisvärm i trädgården!
Har en bisvärm slagit sig ner i din trädgård kommer de med stor sannolikhet från en bikupa i närheten. Den som äger kupan blir oftast tacksam om du ringer så hen kan ta hand om svärmen. Vid alla bikupor ska det finnas uppgift om vem som äger dem och telefonnummer till ägaren.

Flera av länets biodlarföreningar har ordnat med svärmjour. Under sommaren 2020 har följande personer åtagit sig att vara svärmjour:

Farsta Södertörn Biodlarförening
Noemi Nilsson, (noll)73-648 29 65
Anette Granberg, (noll)70-717 60 22

Lidingö
Pelle Lundblad, (noll)72-560 15 01

Nacka
Per Thunman, (noll)70-931 78 33

Sollentuna biodlarförening (Endast i Sollentuna kommun)
Thomas Ullman, (noll)70-735 67 76
Nisse Blomberg, (noll)70-753 49 12

Stockholms Biodlarförening
Johan Jarbrant, (noll)72-011 66 03
Olov Wetterlund, (noll)70-769 39 70
Joachim Petterson, (noll)70 874 56 66
Mats Hellström, (noll)70 359 36 42

Tyresö
Eden Cohen, (noll)76-859 19 95