Hjälp med bisvärm

Bisvärm i trädgården!
Har en bisvärm slagit sig ner i din trädgård kommer de med stor sannolikhet från en bikupa i närheten. Den som äger kupan blir oftast tacksam om du ringer så hen kan ta hand om svärmen. Vid alla bikupor ska det finnas uppgift om vem som äger dem och telefonnummer till ägaren.

Flera av länets biodlarföreningar har ordnat med svärmjour. Under sommaren 2018 har följande personer åtagit sig att vara svärmjour:

Stockholms Biodlarförening

Johan Jarbrant, (noll)72-011 66 03

Olov Wetterlund, (noll)70-769 39 70

Sollentuna biodlarförening

Endast i Sollentuna kommun

Thomas Ullman, (noll)70-735 67 76

Helena Däcker, (noll)70-925 64 02

Nisse Blomberg, (noll)70-753 49 12

Farsta Södertörn Biodlarförening

Noemi Nilsson, (noll)73-648 29 65

Anette Granberg, (noll)70-717 60 22