Hjälp med bisvärm

Bisvärm i trädgården!
Har en bisvärm slagit sig ner i din trädgård kommer de med stor sannolikhet från en bikupa i närheten. Den som äger kupan blir oftast tacksam om du ringer så hen kan ta hand om svärmen. Vid alla bikupor ska det finnas uppgift om vem som äger dem och telefonnummer till ägaren.

Det finns en central Svärmtelefon dit du kan ringa:

Vill du bli svärmfångare? Anmäl dig via denna länk:

Ansökan – Svärmfångare (office.com)