Årsmöte 2021

Datum: Den 6 februari, start kl 11.00.
Distriktets årsmöte kommer att hållas digitalt via Zoom. Alla årsmöteshandlingar mailas till dem som föreningarna utsett till ombud. I Nyhetsbrev 1, 2021, finns instruktioner för installation och uppdatering av Zoom.

Zoom-guide deltagare
Zoom-guide röstning

Följande årsmöteshandlingar har mailats till ombuden:
Protokoll fört vid årsmöteshandlingar den 6 februari 2021
Röstlängd
1 Kallelse
2 Dagordning, reviderad
3 Verksamhetsberättelse
4 Resultatrapport
5 Balansrapport
6 Styrelsens förslag
7 Budget
8 Verksamhet 2021
9 Motion till SBR angående kursverksamhet
10 Motion till SBR angående juridisk expertis
11 Motion till SBR angående utbildning
12 Motion angående flyttning av bin
13 Yttrande angående motion flyttning av bin
14 Revisionsberättelse
15 Valberedningens förslag
16 Årsrapport 2020