Föreläsningar 2020

Under 2020 hade vi planerat att ha en föreläsningsserie med ämnen som är aktuella för biodlare. Tyvärr har vi tvingats ställa in de fysiska föreläsningarna på grund av den pågående pandemin. I stället har vi ställt om till webbföreläsningar.

23 april, Drottningodling i teori och praktik. Teorin genomfördes via webben (premiär för Biodlarna, Stockholmsdistriktet) med ett 40-tal deltagare. Dokumentation finns under fliken till höger.
15 september, Honung och andra biprodukter.
15 oktober, Att vara mentor – motiverande mentorskap.

Föreläsningarna genomförs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.