Styrelsen

Ordförande
Ulla Huzell, Sollentuna
(noll)70 6381918, e-post: ordforande@abiodlarna.se

Medlem i Sollentuna biodlarförening. Biodlare sedan 2013. Har två bigårdar med vardera två samhällen.

Invaldes i styrelsen 2015 och har varit ordförande sedan 2017. Även medlem i Östra Sörmlands biodlare eftersom en av bigårdarna ligger i Trosa.

Vice Ordförande
Per Thunman, Wermdö Skeppslag
Ansvarsområden: Avel/Skador

(noll)70 9317833, e-post: avel@abiodlarna.se

Per har haft bin sedan 1980 och han är pensionär sedan 2010. Per bor i Nacka där man har carnica men han är aktiv inom bevarandet av det nordiska biet. Per har varit ledare av biodlingskurser sedan mitten av 90-talet. Han odlar drottningar till husbehov och till sin förening, Wermdö Skeppslags Biodlareförening. Vill bara ha max 10 samhällen.

Sekreterare
Thomas Ullman, Sollentuna
Tel (noll)70 7356776, e-post: sekreterare@abiodlarna.se

Jag är medlem i Sollentuna Biodlare där jag också sitter i styrelsen. Gick kurs våren 2013, blev stucken och skaffade samhällen samma sommar. Har nu haft bin i 6 år. Denna sommar blev det 5 samhällen efter ett par lyckade delningar. Gått cirkelledarutbildningen i biodling. Håller nybörjarkursen ”Mina första år som biodlare” sedan några år tillbaka.

Jag är också utbildningssamordnare hos Sollentuna Biodlare.

Kristoffer Arvidsson, tel: (noll) 707564140
e-post: bihalsa@abiodlarna.se
Ansvarsområde: Bihälsa

Jag har mitt huvudmedlemskap i SBR:s lokalförening ”Södertörns Biodlare”.

Mina bigårdar finns i Nynäshamnstrakten samt utanför Leksand i Dalarna. Honungen från Leksand går främst till ett bryggeri för produktion av mjöd. De bin jag har i Nynäshamnstrakten används uteslutande för avläggarproduktion. Totalt invintrade jag 60 bisamhällen 2022.

Sedan 2015 är jag bitillsynsman.

I Stockholms läns biodlardistrikt vill jag verka för medlemsnytta och friska bin.

Pelle Lundblad, Lidingö
Tel: +46 (0)72 560 15 01 e-post: kvalitet@abiodlarna.se
Ansvarsområden: Näringsbiodling/Kvalitet

Jag sitter i förbundsstyrelsen för Biodlarna och är ambassadör för Flow Hive i Sverige. 2015 beställde jag mina första kupor, när Flow Hive lanserades och mina bin flyttade in i juni 2016, sedan dess är jag biten och har nu fyra bigårdar som är på tillväxt.
Till vardags arbetar jag med förändringsledning och som CIO/IT-chef.

Johan Jarbrant, Stockholm
Tel 0720116603, e-post: utbildning@abiodlarna.se

Ansvarsområde: Utbildning

Invald i styrelsen under årsmötet 2022-02-05. Jag är ordförande i Stockholms Biodlareförening, har varit biodlare sedan 2006. Mina 10 samhällen finns både i stan och i Roslagen.

Maj Östberg Rundquist, Sundbyberg & Spångaorten
Ansvarsområde: Webbadministratör
Tel: (noll)70 8540518, epost: webbansvarig@abiodlarna.se

Jag är ordförande i Sundbybergs & Spångaortens Biodlareförening och arbetar till vardags med mat och matvanor och hur maten vi äter påverkar vår hälsa. Testade att vara biodlare några år i början av 1980-talet och tog sedan en paus till 2013 då jag startade på nytt med ett ännu större intresse. Mina bigårdar finns i Åkersberga och på Selaön i Mälaren. Kursledare för ”Mina första år som biodlare”.

Revisorer
Tomas Wikberg, sammankallande
Ulf Yvling, nyval
Paola Sedström, ersättare

 

Valberedningen
Sammankallande Margareta Asp, nyval, sammankallande
Eden Cohen, omval
Christer Nordh, omval
Maria Öhman, nyval