Styrelsen

Ordförande
Kristoffer Arvidsson, tel
(noll)70 756 4140, e-post: ordforande@abiodlarna.se

Jag har mitt huvudmedlemskap i SBRs lokalförening ”Södertörns Biodlare”.

Mina bigårdar finns i  Nynäshamnstrakten samt utanför Leksand i Dalarna. Honungen från Leksand går främst till ett bryggeri för produktion av mjöd. De bin jag har i Nynäshamnstrakten används uteslutande för avläggarproduktion. Totalt invintrade jag 60 bisamhällen 2022.

Sedan 2015 är jag bitillsynsman.

I Stockholms läns biodlardistrikt vill jag verka för medlemsnytta och friska bin.

Vice Ordförande
Maj Östberg Rundquist, Åkersberga
Ansvarsområden: Webbadministratör, Kvalitet

(noll)70 854 0518, e-post: webbansvarig@abiodlarna.se

Jag är ordförande i Sundbybergs & Spångaortens Biodlareförening. Testade att vara biodlare några år i början av 1980-talet och tog sedan en paus till 2013 då jag startade på nytt med ett ännu större intresse. Mina bigårdar finns i Åkersberga och på Selaön i Mälaren.

Gesällbrev i biodlaryrket våren 2023.

Kursledare för nybörjarkurser sedan många år.

Invald i Distriktsstyrelsen 2017, vice ordförande i samband med årsmötet 2024.

Sekreterare
Thomas Ullman, Sollentuna
Tel (noll)70 7356776, e-post: sekreterare@abiodlarna.se

Jag är medlem i Sollentuna Biodlare. Gick kurs våren 2013, blev stucken och skaffade samhällen samma sommar. Har nu haft bin i 11 år. Bigården ligger lokalt i Sollentuna. Antalet samhällen har varierat mellan åren som för de flesta andra. Gått cirkelledarutbildningen i biodling. Hållit nybörjarkursen ”Mina första år som biodlare” under ett antal ett antal år. Sitter i Distriktsstyrelsen sedan 2017.

Ann-Sofie Weijsenburg, tel: (noll) 70 342 0005
e-post: kassor@abiodlarna.se
Ansvarsområde: Kassör

Jag är redovisningsansvarig (kassör) i Sundbybergs & Spångaortens Biodlareförening. Är i grunden ekonom och har arbetat inom IT-världen med krav och test men är nu en glad pensionär! Har idag 4 bikupor på tomten där jag bor i Spånga. Började med bin för ca 12 år sedan eftersom jag hade hört att trädgården skulle bli bättre om jag hade bin. Grannarna uppskattar honungen som jag säljer.

Johan Jarbrant, Stockholm
Tel: (noll)72 011 6603, e-post: utbildning@abiodlarna.se
Ansvarsområde: Utbildning

Invald i styrelsen under årsmötet 2022-02-05. Jag är ordförande i Stockholms Biodlareförening och har varit biodlare sedan 2006. Mina 10 samhällen finns både i stan och i Roslagen.

Sussanne Havn, Stockholm
Tel (noll)70 721 3546, e-post: bihalsa@abiodlarna.se

Ansvarsområde: Bihälsa

Invald i styrelsen under årsmötet 2024-02-05.

Jag gick Nybörjarkurs i biodling 2014 hos Johann Lang och är idag medlem i Stockholm Biodlarförening i Vinterviken.

Yrkesbiodlarutbildning i Fristad 2021 och har Gesällbrev i biodlaryrket. Jobbar idag som yrkesbiodlare tillsammans med min man och vi har våra bigårdar i södra Stockholm.

Sedan 2023 är jag Bitillsyningsman i Stockholmsområdet.

Håller nybörjarkurser i Studieförbundets Vuxenskolans lokaler på söder  ”Mina första år som biodlare” ett otroligt roligt och givande arbete.

Jag hoppas att min passion för biodling och svensk honung kan smitta av sig till fler.

Frans Fernström, Wermdö Skeppslags Biodlareförening.

Invald i styrelsen i samband med årsmötet 2024-02-03.

Jag gick i pension 2021 och äntligen hade jag tid att ta tag i en gammal dröm om att bli biodlare! Jag gick grundkursen för Per Thunman och skaffade ett samhälle 2022.

Med bra mentor samt att tillhöra en förening med stor kunskap har det varit en bra resa så här långt med 9 invintrade samhällen hösten 2023.

Revisorer
Tomas Wikberg, sammankallande
Pavel Jugaj, nyval
Ulf Yvling, ersättare

 

Valberedningen
Sammankallande Margareta Asp, nyval, sammankallande
Eden Cohen, omval
Ulla Huzell, nyval