Vid köp och sälj av samhällen

Att tänka på vid köp och försäljning av samhällen

Foto:Noemi Nilsson

Vad säger lagen?
”När man säljer bisamhällen, avläggare och/eller eventuell biodlingsutrustning skall en bitillsynsman ha inspekterat bigården och gett tillstånd för flyttningen. Detta gäller även om säljaren är en sk. Godkänd biodlare.Det är säljaren som ansvarar för att besiktningen har gjorts. Bitillsynsmannen ordnar ett flyttningstillstånd för försäljningen och köparen ska få ett tillståndsbevis att sätta fast på bikupan. Vid försäljningen/ flyttningen inom samma församling krävs inget flyttningstillstånd. Köparen är skyldig att, om en ny bigård etableras med de inköpta bisamhällena, anmäla bigården till länsstyrelsen”.

Trygga affärer

”När man köper avläggare kan innehållet och kvalitén variera mycket och som köpare av en avläggare kan det ibland vara svårt att veta vad det egentligen är man betalat för. Vad kan man göra för att både säljaren och köparen ska känna att det är en trygg affär? Nedan följer några tips och råd”.

Säljaren:

Var tydlig om vad som ingår i köpet.

Lämna noggranna instruktioner om hur avläggaren ska skötas på bästa sätt, gärna skriftligt.

Var så tydlig i instruktionen att du som säljare känner att avläggaren har en chans att klara sig hos sin nye ägare.

Var en god leverantör och serva kunderna med att svara på frågor under säsongen.

Köparen:

Fråga om det är något som är otydligt.

Begär en innehållsdeklaration för avläggaren.

Vilka garantier lämnas vid köpet?

Hur ska samhället skötas? Ska det t ex drivfodras?

Har en bitillsynsman besiktigat avläggaren?

Finns flyttningstillstånd att fästa på kupan?