Regler, tips och råd

Regler som styr styrelsens arbete:

Som distriktsstyrelse inom SBR:s organisation följer vi de stadgar som beslutats av SBRs årsstämma.

För övriga tips & råd – se innehållsförteckningen till höger.

Skötselkort
Här samlar vi tips på skötselkort som kan användas efter behov.

Skötselkort Per Thunman