Rengöring av vax och ramar

Under perioden 1 oktober till 31 mars är det tillåtet att föra ut bivax och ramar utan föregående besiktning av bitillsynsman till omsmältning och rengöring. Om syftet är annat än att omsmältning och rengöring är det aldrig tillåtet att föra ut bivax och ramar från skydds- och övervakningszoner utan bitillsynsmans godkännande.

Vi har undersökt var medlemmar i Stockholm-distriktet kan lämna sitt material, och vi tar gärna emot flera tips för att komplettera listan. Det finns många andra inlämningsställen runt omkring i Sverige.

Strängnäs Biredskap AB
Vindö Biodling

Ett sätt att spara miljön och underlätta transporterna är att inom eller tillsammans med närliggande föreningar samordna dem.