Årsmöte och öppet hus 2020

Lördag 8 februari 2020
Plats: Amorinasalen, Sollentuna Bibliotek, Aniaraplatsen 2, Sollentuna

Kl 11.00 Årsmötesförhandlingar
Kl 12.00 Öppet hus

Nya styrelsen: Omval av Ulla Huzell som ordförande, omval på 2 år av Per Thunman, Thomas Ullman och Maj Östberg Rundquist. Ett år kvar har Joakim Kugelberg , Eden Cohen och Pelle Lundblad.

Anmälan senast den 30 januari på www.abiodlarna.se
Får du förhinder anmäler du det på samma länk. OBS! Det är viktigt att vi inte köper in för mycket mat – tänk på matsvinnet!

Årsmöteshandlingar:
Protokoll från årsmöte 2020
Dagordning årsmöte 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Revisionsberättelse 2019
Resultatrapport 2019
Balansrapport 2019
Budget 2020
Verksamhetsplan 2020
Styrelsens förslag 2020
Motioner 2020
Valberedningens förslag 2020