Årsmöteshandlingar 2019

Tid: Lördag 9 februari 2019, kl 10.30
Plats: Amorinasalen, Biblioteket, Aniaraplatsen 2, Sollentuna

Ordförande Ulla tackar avgående styrelseledamöter – Peter, Franz och Lena – för fina insatser i styrelsen.
Protokoll från årsmöte
Kallelse till årsmöte
Röstlängd, bilaga 1
Dagordning årsmöte 2019, bilaga 2
Verksamhetsberättelse, bilaga 3
Resultatrapport, bilaga 4a
Balansrapport, bilaga 4b
Revisionsberättelse, bilaga 5
Motion från Södertörns Biodlare, bilaga 6
Yttrande över Södertörns Biodlare, bilaga 7
Valberedningens förslag, bilaga 8
Verksamhetsplan, bilaga 9
Planerade aktiviteter 2019, bilaga 10
Budget 2019, bilaga 11
Motion anmälan om uppställningsplats, bilaga 12
Motion tidsfrister, bilaga 13
Motion angående uppställningsplats – omskriven, bilaga 14