Brev till medlemmarna

Sommarbrev 2015

Hej  alla biodlare i distriktet!
Vi har nu kommit en bit in i juni och den  riktiga sommarvärmen lyser fortfarande med sin frånvaro. Hur påverkar nu  detta våra kära vänner, bina? När jag frågat mig runt lite bland Er  alla får jag lite olika svar. I vissa fall har bina varit flitiga och  dragit in nektar som brukligt vid denna tid på året. Hos andra biodlare  har det varit lite sämre med honungsproduktionen och hos en del har man  varit tvungen att stödfodra bina. Det sägs att maj månad inte varit så  blöt och kall på över 200 år i Stockholm. Självklart får detta en  påverkan på allt liv och växtlighet i både bra och mindre bra  bemärkelse.

På lördag den 13 juni  arrangerar distriktet en resa tillVisingsö med övernattning för att på  söndagen den 14 juni delta i en guidad tur på parningsstationen för det  Italienska ”A.m. ligustica”. Platserna har i stort sett fyllts upp och  det är roligt att intresset bland Er medlemmar finns för dessa träffar.  Förra året arrangerade distriktet en resa till Lurö, vilket är  parningsstation för den nordiska rasen (A.m.mellifera). Planering finns  för liknande arrangemang 2016 vilket vi i distriktsstyrelsen ber att få  återkomma till lite längre fram.
Jag  vill som ordförande i distriktet lyfta fram vår organisation SBR som vi  alla tillhör. Vi har i SBR en tydlig organisationsstruktur, tydliga  stadgar för både förbundsstyrelse, distriktsstyrelse och  lokalföreningarna i distrikten. En bra grund/plattform för ett gott  arbete på alla plan i distriktet. Det är roligt att se hur bra många  föreningar i distriktet fungerar. Vi närmar oss varandra mer och mer i  olika samarbeten, kompetensutväxlingar och i olika erfarenhetsutbyten  inom biodlingen.

Just  nu pågår ett samarbete mellan representant från förbundsstyrelsen,  distriktsstyrelsen och olika föreningar i distriktet, om att gemensamt  hitta samarbete framöver som bättre gynnar oss alla i vårt arbete med  bina. Samarbetet handlar om att ta fram ett gemensamt systematiskt  arbetssätt
framöver angående varroabehandling i distriktet. Styrelsen planerar en träff i
höst, där alla medlemmar kommer att bjudas in för att få ta del av hur detta
samarbete fortskrider, samt där möjlighet till dialog kommer att erbjudas bl.a.
kring detta.
Ensam  är stark men tillsammans är vi starkare. Genom att öppna upp till  dialog och möjlighet till olika samarbeten i distriktet kan vi alla  utvecklas i vår föreningsverksamhet, men även som enskilda individer i  vårt arbete med biodlingen och dess biodynamiska mångfald!
Trevlig sommar önskar vi Er alla från distriktsstyrelsen!

Bengt Sundbaum

 

 

Foto:Noemi Nilsson

Sommarbrev 2016

Hej alla biodlare i distriktet! Så har vi påbörjat en ny spännande biodlarsäsong. Den tidiga sommarvärmen som vi fick i början av maj fick oss alla att hoppas på ett bra år med god bihälsa och massor av honung! Precis som vinterbina ersätts av nya vår och sommar bin har vi i Distriktet fått nytt tillskott i styrelsen. Därmed hoppas vi på nya friska idéer och massor av arbetsvilja och så långt som möjligt tillföra medlemsnytta i vårt arbete.

Pål Ström, ny ledamot i styrelsen och kommer från Wermdö Skeppslag biodlare förening och har varit med bin sedan 2013. Han har idag 15st bisamhällen fördelade på två bigårdar.

Peter Fagrell, ny ledamot i styrelsen och kommer från Mälaröarnas biodlare förening. Peter har varit biodlare ett flertal år ute på Mälaröarna tillsammans med sin fru.

På vår hemsida håller webbansvarig/informationsansvarig Noemi Nilsson, som är ett nytt tillskott i styrelsen, på att uppdatera med lite bilder och aktuell information. Noemi, Pål Ström (Barn och Ungdomsansvarig)och Peter Fagrell (kassör) från styrelsen håller på med att planera en Skördefest för alla medlemmar i Distriktet. Skördefesten är planerad till oktober och kommer att erbjuda bl.a. seminarier, workshops, mat samt kora en vinnare för Stockholms läns bästa honung 2016. Nytt för i år är också att Distriktet har skaffat Face Book. Syftet med det är att kunna nå gamla och nya medlemmar på webben. På den kommer webbansvarige lägga ut bilder, påminnelser och kort information vad som anses viktigt. Vi vill också berätta att många nya bivärdar har hört av sig och erbjuder uppstaplingsplatser åt bikupor, missa inte att gå in på fliken ”Blommor söker bin”.

Vi har en ambition att besöka alla Distriktets föreningar under innevarande verksamhetsår. Vi har under mars och april genomfört de första besöken. Det har varit både trevligt och givande. Vi har vid besöken fått information om hur de olika föreningarna jobbar och vi har berättat om vad som är på gång i Distriktet. Föreningsmedlemmarna har också generöst delat med sig av tips, råd och önskemål som skulle öka nyttan av styrelsens arbete. Vi kommer självklart att ta tillvara allt detta i vårt fortsatta arbete. En nyttig lärdom vi fått under besöken är att vi i styrelsen, Distriktets aktiviteter och att vi har en hemsida inte är så känt som vi skulle önska. Vi hoppas och tror att våra besök hos föreningarna ska råda bot på det.

Under augusti-månad så kommer ett stort geografiskt område (Täby, Danderyd, Östermalm och Lidingö) bekämpa varroa samtidigt, d.v.s. under samma vecka. Syftet är att dels verkligen bekämpa varroa när sommaren är slut, samt att minska risken för att behandlade samhällen åter drabbas pga. felflygningar. Vi hoppas att därigenom minska vinterdödligheten i detta område. Om aktiviteten faller väl ut så kommer området att utökas under de kommande åren.

Till sist så hoppas vi på din medverkan på Åland, Eckerö den 30/9 – 2/10. I år börjar vi med en årlig återkommande tradition inom distriktet där vi efter avslutad biodlarsäsong tillsammans med distrikt Uppsala och Ålands biodlarförening träffas för att utbyta erfarenheter och ha trevligt tillsammans! Mer information finns att läsa på distriktets hemsida. Välkommen med din anmälan!

Trevlig sommar önskar Distriktsstyrelsen i Stockholms Läns Biodlardistrikt!

Bengt, Ulla, Peter, Franz, Per, Noemi och Pål.