Genomförda aktiviteter

Här finns rapporter och redovisning av aktiviteter och möten som nyligen ägt rum

Foto: Ulla Huzell

Seminarium om drottningodling den 22 maj 2019

Seminarium om drottningodling. Seminariet riktar sig främst till lokalföreningarnas avelssamordnare men även till andra intresserade. Kvällen innehåller en beskrivning av en metod som lämpar sig för framtagning av ett mindre antal drottningar, 10-20 stycken och en för lite fler drottningar. Det blir endast en teoretisk genomgång.
Bilder, visade under kvällen.
Drottningodling, checklista.

Foto:Göteborgsbiodlarna

 

 

 

Under Januari 2017 skickade distriktet ut en enkät om biraser till alla föreningar.  Detta blev resultatet.

Sammanfattning av birasernas utbredning inom Stockholmsdistriktet.

De biraser som officiellt finns i Sverige är: Nordiska biet, Apis mellifera mellifera, Italienska biet, A. m. ligustica, Carnica eller Krainer som man förr sade, A. m. carnica och Buckfast. Det har även förekommit import av caucasica både som rena drottningar men även i hybridform.

Trots påminnelse är det en förening som inte har svarat. De övriga har meddelat att det är svårt att hålla bara en ras inom föreningen även om man försöker. Det blir korsningar vid friparningar om man inte kan para på öar. De flesta samhällen är nog hybrider.

Den mest spridda rasen verkar vara carnica med Buckfast som tvåa. Det förekommer även ligustica. Det finns nog bara enstaka odlare som har mellifera. En som bor på fastlandet måste inseminera sina drottningar för att inte få hybrider.

Föreningarna bör uppmana sina medlemmar att försöka ha raserna så geografiskt åtskilda som det är möjligt.

Så här har föreningarna svarat

 • Förening
  Biras i huvudsak
  Danderyd – Carnica, Buckfast. I Täby även ligustica.
  Farsta Södertörn – Carnica
  Huddinge -Ligustica
  Häverö – Carnica + få Buckfast, ligustica
  Lidingö – Buckfast
  Mälaröarna – Carnica
  Norrtäljeorten – Buckfast + carnica
  Sigtunaorten – Buckfast
  Skärgårdsbiodlarna – Carnica
  Sollentuna – Buckfast, Carnica
  Sotholms härads- Carnica
  Stockholm
  Sundbybergs & Spångaorten – Carnica +få Buckfast, Ligustica
  Södertälje – Buckfast + Carnica
  Södertörns Drottningodlingsklubb – Carnica
  Tumbaorten – Ligustica, carnicablandning
  Vallentuna Väsby – Buckfast + Carnica
  Wermdö Skeppslag – Carnica + 2 Mellifera
  Österåker – Carnica +få Buckfast, Ligustica

 

 

10 juni 2017 Distrikt ordnade biodlarresa till Pålsboda. 

Johan Ingjald visade där hur han bedriver sin biodling. Johan har hållit på med biodling sedan slutet av nittiotalet och har i dag ca 60 samhällen. Han började med topplistkupor, TBH, 2005, eftersom han sökte alternativ till att tråda ramar och sätta in mellanväggar. Han finner att han får mer honung per nedlagd arbetstimme med dessa kupor än med uppstaplingskupor. Eftersom han har tillgång till fina lokaler och maskiner snickrar han allting själv.

Vi var ett trettiotal biodlare som reste med buss från Cityterminalen. Att bussföraren, Kristoffer, var en erfaren biodlare gjorde inte saken sämre. Resan gick bra och vi passerade ett kraftigt regnväder på vägen. När vi kom till Pålsboda åt vi en lunch på ett litet trivsamt ställe som lyckades utspisa oss alla med det vi hade beställt från bussen.

När vi kom fram till Johans ställe inledde han med att berätta om sig och sin biodling. Tyvärr hade många av hans samhällen i topplistkuporna dött under vintern. Han misstänkte starkt att det var virus som hade tagit död på dem. De olika kuptyper han använder är topplistkupor av den afrikanska modellen TBH, Varrékupor och några vanliga uppstaplingskupor. De sistnämnda mest för drottningodling. Han skulle också använda små minikupor för att övervintra drottningar. Nästan alla kupor han hade var av trä.

Varrékupan är av uppstaplingsmodell men utan ramar, bara topplister. Listerna kan förses med en liten slät vaxskiva för att styra upp binas eget vaxbygge. Vid utökning placeras nya lådor under de befintliga. Det kan bli tunga lyft om det har varit ett bra drag.

Medan vi stod inomhus och lyssnade till Johan drog en regnskur förbi. Det var sedan uppehåll när vi tittade på hans kupor. TBH-kuporna hade inga bin men Varrékuporna var befolkade. Det kom några vattendroppar när vi hade tittat färdigt på kuporna så vi gick in och Johan fortsatte att berätta.

Johan slungar inte sin honung. Han skär ut kakorna och lägger dem i sin skruvpress, som separerar vax och honung. Han hade också en silcentrifug för honungen.

Johan anser att man inte skall byta vax i yngelrummen, varför många kakor var mycket mörka. Han menade att detta inte var ett problem men jag tvivlar.

Besöket avslutades med att vi blev bjudna på kaffe och kakor och vi tackade för en mycket trevlig visning.

Även på resan till Stockholm regnade det på vissa ställen, men vi ägnade tiden till allmänt bisnack och utbytte erfarenheter.

 

 

16 maj 2017 ordnade Distriktet ett seminarium om drottningodling.

Drygt 40 personer kom till vårt drottningodlingsseminarium i Nacka.

Per Thunman berättade om drottningodling i allmänhet och beskrev en metod som lämpar sig för den småskaliga biodlaren. Det räcker med ett samhälle för att få fram 10-15 drottningar. Samhället störs inte och producerar honung normalt.

Efter en bensträckare med kaffe och bulle fick deltagarna tillfälle att dela med sig av sina egna erfarenheter och ställa frågor.

Alla verkade nöjda och några skulle starta en egen odling.

 

 

1 nov 2016 Seminariekväll Hudvård från bikupan med Alexandra De Paoli

Under november arrangerade Distriktet ett seminarium med Alexandra De Paoli.

Seminariet handlade om hudvård från bikupan. Hon visade och berättade hur man gör en perfekt bivaxsalva och hur man kan använda olika växter och örter. Det bjöds på mingel och fika. Medlemmarna kunde också köpa Alexandras bok och få den signerad. Trots det dåliga vädret kom det 54 besökare från olika föreningar och alla verkade nöjda:)

 

26 okt OKS-träff

I 2016 års OKS-träff (Ordförande, Kassör Sekreterare) deltog 21 personer från 11 av länets 19 föreningar. På dagordningen stod föredrag och diskussion om vad medlemsnytta är och information från Förbundet. Dessutom Berättade Thomas Dal om sin biodling och tillverkning av honungsöl.

 

 

Öppet hus på Sigtuna Honung

Många besökare och trevlig stämning även på årets Öppet hus på Sigtuna Honung, det trots att vädret inte visade sig från sin bästa sida. Kurt uppskattade antalet besökare till cirka 500 personer, 400 hade lämnat föranmälan. Vi (Stockholmsdistriktet) bjöd på honungskarameller och dricka. Det tillsammans med en tävling med ett Bi- och nyckelpigehotell som pris lockade besökare till vårt bord vilket gav tillfälle till trevliga samtal.

Tävlingen gick ut på att gissa hur många plastbin som fanns i en glasburk. Många ville vara med och gissa. Gissningarna sträckte sig från, som mest 237 bin och som minst 53 stycken.

Bo Bernholm hade gissat på 100 stycken vilket var helt rätt. Kungörelse av vinnaren och prisutdelning skedde utanför ladan.

Vi ser redan fram emot nästa års Öppna hus.

 

 

28-29 maj 2016 Distrikt ordnade lärorik biodlarresa till ett varroafritt Åland

Sedan några år tillbaka anordnar olika biodlardistrikt resor för medlemmarna. Årets resa inom Stockholms och Uppsalas biodlardistrikt gick till Åland och genomfördes den 28–29 maj.

26 intresserade biodlare samlades vid Ekerölinjens terminal i Grisslehamn. Därefter båtfärd med smörgåsbord och bisnack på överfarten till Ekerö. Väl där så blev vi upphämtade av Williams Buss vid terminalen för vidare avfärd mot Bastö Hotell där vi checkade in och lämnade vårt bagage.

Under överfarten regnade det lite till och från men som på beställning avdistrikten så började solen skina under buss- färden. Vid hotellet möttes vi av Yngve Påvall, ordförande för Ålands Biodlare, som berättade om förutsättningarna för biodling på ön. Bland annat att Åland, för- utom Island och Australien, för närvarade är varroafria områden. Åland exporterar bland annat bin till Island. Av den anledningen är man mycket restriktiv med att ta in bin utifrån. Ålands biodlareförening har cirka 100 medlemmar.

Studiebesök

Första studiebesöket var till Ålands störs- ta äppelodling i Västanträsk, där vi togs emot av ägaren Jan Mattsson som be- rättade om sin verksamhet samt bjöd på egentillverkad äppelmust på box. Många köpte must med sig hem. Han har en äppelodling på cirka 40 ha, med cirka 2 500 äppelträd/ha, samtliga äppelträd är spaljerade och byts ut efter ungefär 15 år. Han har fyra årsanställda och cirka 30–40 till under högsäsong, de flesta säsongsarbetare kommer från Baltikum. För bättre pollinering av äpplena så har Yngve Påvall bikupor uppställda permanent i äppelodlingen som han får betalt för. Sedan gick vi ut i äppelodlingen för att se hur det såg ut, det var full rulle på bina i det fina vädret, så äpplena blir nog väl pollinerade detta år. Enligt Yngve ger äppelodlingen nästan ingen honung utan bina används bara för pollineringen.

Därefter åkte vi vidare till Isaksö och träffade Yngve Österlund, äppelodlare på 13 ha och ordförande för föreningen Ålands Frukt och bärodlare, som har 35 medlemmar. Yngve Österlund blev månadens bonde i september 2015. Sonen William blev cidermästare med hjälp av pappas äpplen på Stockholms Beer and Whiskyfestival 2015.

Gynnsamt för äppelodling

Totalt bedrivs äppelodling på 280 ha på Åland. Åland, liksom Österlen har ett gynnsamt klimat för äppelodling. Åland förser Finland med cirka 70 procent av alla äpplen som säljs där. För att kunna bedriva äppelodling så används en del bekämpningsmedel, bland annat mot skorv. Bättre kunskap och metoder har gjort att betydligt mycket mindre bekämpningsmedel används i dag än för 10–15 år sedan.

Läs hela artikeln i bitidningen (septembernumret 2016)

 

 

21-24 april Nordiska Trädgårdar

Liksom tidigare år hade Distrikteten även 2016 en monter på trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar. En arbetsgrupp med medlemmar från Stockholms och Sollentuna Biodlarföreningar tillsammans med två representanter från Distriktsstyrelsen tog fram aktiviteter och utformningen av montern.

Arbetsgruppen enades om fyra teman och därmed det vi i första hand ville förmedlad under mässan. Temana var – vad bin gör för nytta – vad som är en bivänlig trädgård – varför man ska köpa svensk honung och – bli biodlare.

Vår monter var välbesökt. Många ville veta hu man kommer igång med biodling, vart man ska vända sig, hur mycket tid som går åt och vad utrustningen kostar. Vi hade två kupor i montern en uppstaplingskupa med alla tillbehör och en trågkupa. Vi hade ideligen anledning att förevisa kuporna, både för besökare som bara var nyfikna och fascinerade av hur ett bisamhälle fungerar och för dem som övervägde att skaffa egna bin.

En aktivitet som uppskattades mycket var möjligheten att provsmaka olika sorters honung. Många blev förvånade att honung kunde smaka så olika beroende på från vilka blommor bina hämtat sin nektar. Det var intressant att se att alla hittade sin favoritsmak men att ingen av sorterna var populärare än de övriga.  Vi fick flera gånger frågan om var man kan köpa sorthonung. Kanske en nisch för några intresserade biodlare att satsa på. Under hela mässan rullade filmen Bieffekten. Många stannade till och tittade eller passade på tillfället att sitta ner en stund på de stolar vi ställt ut.

 

 

24/4 Biodlingskonferens på ”Biodlarnas Hus” i Skänninge!

Härmed inbjöds alla biodlare i Stockholms Läns Biodlardistrikt att delta på en biodlingskonferens i Biodlarnas hus i Skänninge söndagen den 24 april.

Föreläsningsstart varje hel timma med start kl. 10.00. Föreläsning i 35-45min och därefter lite tid för diskussion och frågor.

Programinnehåll:

10.00 Olika biodlingsmetoder, sigill, eko, konventionell…

11.00 Bi hälsa under våren med Preben Kristiansen

12.00 Ett koncept för varroa bekämpning

13.00 Bin med VHS-egenskaper som städar ut varroa själva. Finns de?

14.00 Honungskvalité? Vad menas med det?

15.00 TBH-kupan? Fördelar och nackdelar

Avresa från Stockholm sker med buss från Centralen kl.06.30

Återresa från Skänninge sker kl.16.00. Hemkomst ca kl. 19.30

Kostnad för bussresa tur & retur Stockholm – Skänninge är 235kr per person.

Platserna är begränsade till 30st så först till kvarn gäller!

Anmälan sker via mail till Kristoffer Arvidsson: kris.arvidsson@gmail.com

Betalning ska ske direkt efter anmälan. Din anmälan är giltig först efter betalning. Betalningsuppgifter erhålls via e-mail i samband med anmälan.

 

13/3 Utbildning i föreningskunskap

Den 13/3 Bjöd Distriktet styrelseledamöter från lokalföreningarna till utbildningsdag i föreningskunskap! Fler datum kommer i höst! I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

 

 

11/3 Bussresa från Stockholm till Beecome i Malmö

Distriktsstyrelsen i samarbete med Kristoffer Arvidsson ordnade bussresa till Beecome.

Avresan startade från Stockholm fredagen den 11 mars kl 09.00 och Vi var tillbaka på söndagen.
Under bussresan visades filmer om biodling och under en paus  gjordes ett studiebesök hos en yrkesbiodlare.

 

 

Visingsöresa 2015

Distriktets resa i avelns tecken gick till Visingsö.

På Visingsö finns en parningsplats för det gulaitalienska biet, Apis mellifera ligustica.

Lars Forsberg är tillsynsman och tog emot oss söndagen den 14 juni. Han har varit biodlare sedan 1970-talet. Han började i Södertälje men flyttade efter några år till Visingsö. Där fanns flera gamla biodlare med samhällen med kliniska symptom på amerikansk yngelröta. Lars var redan då tillsynsman men behövde hjälp av länsstyrelsen och hot om handräckning av polis innan han fick förinta de smittade samhällena.

I dag är det ett mycket gott samarbete mellan öns biodlare. Man har enbart ligustica. Man bedriver ett systematiskt avelsarbete genom att ha gemensam bedömning av alla samhällen och en utslagning av de sämsta. Bina i de kupor vi öppnade var mycket kakfasta och vänliga.

Man får skicka ut parningskasetter till ön där Lars kontrollerar att inga drönare är med. Kassetterna får stå i parningsområdet i två veckor. Cirka 85% av drottningarna blir äggläggande.

Varroan behandlas med sublimering av oxalsyra. Det är ett eldrivet, 300W,italienskt aggregat som

sprutar in oxalsyreröken genom flustret. Strömmen kommer från en bärbar
generator. Behandlingen tar mindre än en minut per samhälle. Första behandlingen sker direkt efter slutskattningen i augusti och den andra när samhällena är yngelfria i november.

Lars visade också sitt slungrum med många fiffiga redskap för honungshanteringen. Han är 75 år och vill inte anstränga ryggen med tunga lyft.

En av kuporna står på en kupvåg. Förutom viktsförändringarna registreras också temperaturen inne i kupan och temperaturen och relativa fuktigheten utanför.

Vädret var gynnsamt och vi var tio nöjda biodlare som på eftermiddagen återvände till Stockholm.

Per Thunman