Tips och råd

Vid köp eller försäljning av bisamhällen är det mycket man bör tänka på och kontrollera.

Under fliken Vid köp och sälj av samhällen finns uppgift om vad som är bra att veta och vilka bestämmelser som gäller.

Den som har ett bisamhälle är skyldig att anmäla till Länsstyrelsen var det står. Vart tredje år med start 1994 ska anmälan förnyas.

Under fliken Anmäl uppställningsplats finns information om vad som gäller och länk till blankett för anmälan.

Under fliken Främmande ämnen i honung finns en länk till Livsmedelsverket där de uppmanar biodlare att bara använda vax avsett för honungsproduktion.